Stanovy

Činnost VZS MS Letovice- Křetínka:

  • VZS MS Letovice- Křetínka, rozvíjí svou činnost mezi mládeží se zaměřením na plavecké dovednosti a s tím související sportovní aktivity.
  • VZS  MS Letovice- Křetínka, rozvíjí a  propaguje vodní záchranný sport,  což kromě jiného zahrnuje sportovní přípravu a účast na národních a  mezinárodních soutěžích v tomto sportovním odvětví.
  • VZS MS Letovice- Křetínka se aktivně podílí na vzdělávání obyvatelstva v oblasti první pomoci a vodní záchrany.
  • VZS MS Letovice- Křetínka organizuje a rozvíjí volnočasové aktivity, zapojuje se do prevence sociálně patologických jevů a kriminality.
  • VZS MS Letovice- Křetínka aktivně spolupracuje v místními samosprávami a složkami integrovaného záchranného systému na úseku ochrany a prevence.

Dokument vzniku